Verzekeringspremie verhuur

Verzekeringspremie verhuur

De premie is een toeslag op de huurprijs van de verzekerde objecten. In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder van 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 700,00 bij diefstal en EUR 300,00 in overige gevallen.

Verzekeringspremie is 9,8% van de huursom.

Om bovenstaande voorwaarden te kunnen inzien dient u gebruik te maken van de Adobe Acrobat Reader.