Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op alle offertes en transacties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing vastgesteld door de Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T., gevestigd te ’s-­Gravenhage. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-­Gravenhage op 2 januari 2008

Om bovenstaande voorwaarden te kunnen inzien dient u gebruik te maken van de Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader is gratis software waarmee u Adobe Portable Document Format (PDF)-bestanden kunt weergeven en afdrukken. Indien u niet de beschikking heeft over deze gratis software dan kunt u deze via onderstaande link downloaden.